Χειρουργική παχέος εντέρου

 

Το παχύ έντερο αποτελεί μέρος του πεπτικού συστήματος και εκτείνεται από το λεπτό έντερο έως τον πρωκτό με μήκος 1,5-2 μέτρα.  Το παχύ έντερο διακρίνεται στα ακόλουθα τμήματα: τυφλό, ανιόν, εγκάρσιο, κατιόν, σιγμοειδές και ορθό. 

Χειρουργικές παθήσεις παχέος εντέρου: