Λαπαροσκοπική - Ρομποτική χειρουργική

Η Λαπαροσκοπική χειρουργική μπορεί να χαρακτηριστεί ως η σημαντικότερη εξέλιξη στη Γενική Χειρουργική στον 20ο αιώνα. Σε αντίθεση με την κλασική ανοιχτή χειρουργική όπου οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται μέσω μεγάλων τομών στην κοιλιακή χώρα, στη λαπαροσκόπηση πραγματοποιούμε τις επεμβάσεις μέσω πολύ μικρών τομών με τη βοήθεια τηλεσκοπίου και ειδικών χειρουργικών εργαλείων. Με τη χρήση του τηλεσκοπίου βλέπουμε τα εσωτερικά όργανα σε μεγέθυνση σε οθόνη με υψηλή ανάλυση, ενώ με τα ειδικά διαμορφωμένα εργαλεία που εισέρχονται στην κοιλιακή χώρα από μικρές οπές πραγματοποιούμε την επέμβαση.

Τα πλεονεκτήματα της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής είναι εντυπωσιακά:

  • Μικρές χειρουργικές τομές
  • Γρήγορη ανάρρωση και ταχεία επάνοδο στην εργασία
  • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου
  • Μικρότερη απώλεια αίματος και λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές
  • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική υπήρξε αλματώδης και πλέον σε όλα τα εξειδικευμένα κέντρα στο εξωτερικό εφαρμόζεται ως πρώτη επιλογή σε μεγάλο φάσμα επεμβάσεων, τόσο απλών όσο και εξειδικευμένων.

Η επανάσταση της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής άλλαξε τον τομέα της Γενικής Χειρουργικής προς το καλύτερο. Όμως, πρέπει να τονιστεί ότι η Λαπαροσκοπική μέθοδος απαιτεί μακροχρόνια εκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα, ώστε να μπορεί ο Χειρουργός μετά από υψηλή εξειδίκευση να πραγματοποιεί Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. 

Τα τελευταία χρόνια έχει βρει απήχηση και η Ρομποτική Χειρουργικη, που ουσιαστικά αποτελεί μια εξέλιξη της Λαπαροσκοπικής χειρουργικής . Η ρομποτική χειρουργική πραγματοποιείται μέσω των ίδιων τομών που έχουμε στη λαπαροσκοπική χειρουργική αλλά ο χειρισμός των εργαλείων γίνεται με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος. Αυτό δίνει τεράστια ακρίβεια και ελευθερία κινήσεων στα εργαλεία του χειρουργού σε σχέση με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Επίσης, η εικόνα μέσω του ρομποτικού συστήματος είναι τρισδιάστατη και καλύτερης ευκρίνειας σε σχέση με τη εικόνα της λαπαροσκόπησης. Το μειονέκτημα της Ρομποτικής χειρουργικής έναντι της Λαπαροσκοπικής είναι το υψηλότερο κόστος των επεμβάσεων. Ο ιατρός Κυρίτσης Αλέξανδρος, Γενικός Χειρουργός,  εκπαιδεύτηκε στη Ρομποτική Χειρουργική στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center της Νέας Υόρκης, που αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής παγκοσμίως. 

Οι κύριες  επεμβάσεις που πραγματοποιούνται Λαπαροσκοπικά και Ρομποτικά είναι οι ακόλουθες: