Βουβωνοκήλη

Πίνακας Περιεχομένων

Κυρίτσης - Βουβωνοκήλη

Με τον όρο βουβωνοκήλη εννοούμε την προβολή περιεχόμενου της κοιλιάς (συνηθέστερα έντερο ή επίπλουν) μέσω ενός χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος στην βουβωνική περιοχή. Η βουβωνοκήλη μπορεί να εμφανιστεί μόνο στη μία βουβωνική χώρα (μονόπλευρη) ή και στις δύο ταυτόχρονα (αμφοτερόπλευρη). Αποτελεί το 90% όλων των κηλών και είναι η πιο συχνή αιτία χειρουργικής αντιμετώπισης στον τομέα της Γενικής χειρουργικής. Παγκόσμια πάνω από 20 εκατομμύρια επεμβάσεις πραγματοποιούνται ετησίως για αποκατάσταση βουβωνοκήλης. Εμφανίζεται σε ποσοστό 90% στους άντρες και μόνο 10% στις γυναίκες. Όταν το περιεχόμενο της κήλης φτάνει ως το όσχεο τότε η κήλη ονομάζεται οσχεοβουβωνοκήλη.

Υπολογίζεται ότι το 27% των αντρών θα εμφανίσουν βουβωνοκήλη σε κάποιο στάδιο της ζωής τους ενώ στις γυναίκες το ποσοστό αυτό ανέρχεται μόλις στο 3%. Η βουβωνοκήλη διακρίνεται σε λοξή και ευθεία ανάλογα με τον τρόπο που προβάλλει το περιεχόμενο της κοιλιάς μέσα από το χάσμα του κοιλιακού τοιχώματος. Η ευθεία βουβωνοκήλη συναντάται περισσότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες ενώ η λοξή στις μικρότερες.

Μια παραλλαγή της βουβωνοκήλης είναι η κήλη των αθλητών ή σύνδρομο των προσαγωγών. Αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία που εμφανίζεται ακριβώς στην ίδια περιοχή, με παρόμοια συμπτωματολογία αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κήλη. Στα ιδιαίτερα γυμνασμένα άτομα οι μύες της περιοχής καταπονούνται ιδιαίτερα και δίνουν συμπτώματα παρόμοια της βουβωνοκήλης.

ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

 • Κληρονομική προδιάθεση
 • Παχυσαρκία
 • Άρση βάρους
 • Δυσκοιλιότητα
 • Διαταραχή στην ισορροπία σύνθεσης – αποδόμησης του κολλαγόνου
 • Χρόνιος βήχας
 • Προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή
 • Κάπνισμα
 • Εγκυμοσύνη
 • Ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
 • Χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια
 • Μεγάλη ηλικία
 • Άρρεν φύλο

ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αρκεί η κλινική εξέταση από Γενικό Χειρουργό για να θέσει τη διάγνωση της βουβωνοκήλης. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία προχωρούμε σε ένα υπερηχογράφημα μαλακών μορίων της βουβωνικής περιοχής που έχει υψηλή ευκρίνεια για την συγκεκριμένη πάθηση. Αν χρειαστεί επιπλέον έλεγχος πραγματοποιούμε αξονική και μαγνητική τομογραφία της περιοχής. Στην περίπτωση που έχουμε κήλη των αθλητών τότε η μόνη εξέταση που δίνει διάγνωση είναι η μαγνητική τομογραφία της περιοχής.

ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ – ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα συμπτώματα της βουβωνοκήλης ποικίλουν. Στα αρχικά στάδια μπορεί να είναι ασυμπτωματική για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συχνά ο ασθενής παρατηρεί μια μάζα στην περιοχή, η οποία μπαινοβγαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και προκαλεί αρκετές φορές δυσφορία και αίσθημα καύσους. Σε πιο προχωρημένα στάδια η κήλη προκαλεί πόνο στην περιοχή ενώ στο στάδιο που έχει στραγγαλιστεί (περισφιγμένη βουβωνοκήλη) το έντερο τότε έχουμε εμέτους και αναστολή αποβολής κοπράνων και αερίων. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή και επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί άμεσα.

ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Για την βουβωνοκήλη δεν υπάρχει συντηρητική αντιμετώπιση. Η μόνη θεραπεία είναι η χειρουργική αποκατάσταση. Ειδικές ζώνες που χρησιμοποιούνται για να προφυλάξουν την πρόπτωση της κήλης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθώς ούτε προστατεύουν και ταυτόχρονα δυσκολεύουν το μετέπειτα χειρουργείο προκαλώντας συμφύσεις στην περιοχή. Από τη στιγμή που τεθεί η διάγνωση της βουβωνοκήλης, τότε η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η προγραμματισμένη χειρουργική αποκατάσταση. Καθυστέρηση του χειρουργείου μπορεί να προκαλέσει διόγκωση της κήλης και μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής όταν αποκατασταθεί χειρουργικά. Παράλληλα αν η βουβωνοκήλη μετατραπεί σε περισφιγμένη, τότε το χειρουργείο γίνεται πιο επικίνδυνο για τον ασθενή και τα ποσοστά υποτροπής είναι μεγαλύτερα.

Η επέμβαση για την αποκατάσταση της βουβωνοκήλης γίνεται με δύο τρόπους:

 • Με τομή στη βουβωνική χώρα, ανάταξη της κήλης και τοποθέτηση πλέγματος πάνω από τους μύες. Είναι η επέμβαση που πραγματοποιείται εδώ και δεκαετίες και ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική την επόμενη μέρα της επέμβασης.
 • Επέμβαση εκλογής είναι η λαπαροσκοπική αποκατάσταση. Σε όλα τα εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης έχει καθιερωθεί και έχει αντικαταστήσει την κλασική ανοιχτή προσέγγιση. Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση πραγματοποιείται είτε ενδοπεριτοναϊκά (TAP) είτε εξωπεριτοναϊκά (TEPP). Μέσω τριών μικρών οπών διαμέτρου 0,3-1εκ πραγματοποιείται η επέμβαση, όπου αρχικά ανατάσσεται η κήλη και στη συνέχεια τοποθετείται ειδικό πλέγμα για την ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος και την αποφυγή υποτροπής. Με τον τρόπο αυτό το πλέγμα τοποθετείται πίσω από του μύες, σε αντίθεση με την ανοιχτή μέθοδο και έτσι εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα. Πρέπει να τονισθεί πως στην κήλη των αθλητών μόνο η λαπαροσκοπική αποκατάσταση έχει ένδειξη, καθώς η ανοιχτή μέθοδος θεωρείται αναποτελεσματική. Η επέμβαση είναι ανώδυνη, αναίμακτη και ο ασθενής εξέρχεται την ίδια ή την επόμενη μέρα από την κλινική. Πρέπει να τονιστεί ότι και στην περίπτωση αμφοτερόπλευρης εντόπισης η επέμβαση πραγματοποιείται πάλι μέσω των ίδιων τριών μικρών οπών γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της ανοιχτής μεθόδου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

 • Σημαντικά μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Μικρότερα ποσοστά χρόνιου πόνου έναντι της ανοιχτής μεθόδου
 • Ταχύτερη ανάρρωση και άμεση επάνοδο στην εργασία και στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα καθώς αποφεύγονται οι μεγάλες τομές
 • Χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής έναντι της ανοιχτής μεθόδου σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση της βουβωνοκήλης, επικοινωνήστε με το Γενικό Χειρουργό, Δρ. Αλέξανδρο Κυρίτση. Ο ιατρός διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση κηλών με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, καθώς έχει μετεκπαιδευτεί στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στο παγκοσμίου φήμης νοσοκομειακό κέντρο της Νέας Υόρκης «Memorial Sloan Kettering Cancer Center”.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι η βουβωνοκήλη;

Πρόκειται για τη συχνότερη μορφή κήλης και εμφανίζεται στο βουβωνικό χώρο.

Πονάω στη βουβωνική χώρα. Έχω βουβωνοκήλη?

Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν και άλλες παθήσεις ( μυοσκελετικοί πόνοι, παθήσεις ουροποιητικού, λεμφαδενοπάθειες ) που μπορούν να δώσουν πόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, Επομένως κάθε πόνος στη βουβωνική χώρα δεν σημαίνει πάντα βουβωνοκήλη.

Σε ποιόν γιατρό πρέπει να πάω αν υποψιάζομαι ότι έχω βουβωνοκήλη?

Ο κατάλληλος ιατρός είναι ο Γενικός Χειρουργός και μόνο αυτός.

Έχω βουβωνοκήλη και μου είπαν ότι πρέπει να φοράω ειδική ζώνη. Είναι σωστό?

Η ζώνη κοιλίας για βουβωνοκήλη ( κηλεπίδεσμος ) δεν επιδιορθώνει την κήλη ενώ παράλληλα δημιουργεί ισχυρές συμφύσεις στην περιοχή δυσκολεύοντας το μετέπειτα χειρουργείο. Η χρήση της δεν προτείνεται.

Έχω βουβωνοκήλη αλλά επειδή είναι μικρή και δεν μου δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα μου είπαν να μην χειρουργηθώ ακόμη. Είναι σωστό?

Η αντίληψη αυτή είναι λανθασμένη. Μια μικρή βουβωνοκήλη λόγω του μικρού χάσματος μπορεί πιο εύκολα να καταλήξει σε περισφιγμένη. Παράλληλα, όσο το μέγεθος της μεγαλώνει τόσο πιο δύσκολο γίνεται το χειρουργείο και τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες μελλοντικής υποτροπής. Από τη στιγμή που τεθεί η διάγνωση της βουβωνοκήλης η σωστή αντιμετώπιση είναι η χειρουργική αποκατάσταση.

Έχω βουβωνοκήλη. Είναι καλύτερο να χειρουργηθώ ανοιχτά ή λαπαροσκοπικά?

Εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση πλεονεκτεί σημαντικά. Ειδικά σε περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης βουβωνοκήλης ή κήλης των αθλητών η λαπαροσκόπηση είναι μονόδρομος.

Πόσο καιρό πρέπει να λείψω από την δουλειά μου αν χειρουργηθώ?

Στην περίπτωση της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης, αν η δουλειά μας δεν απαιτεί άρση βάρους η επιστροφή είναι θέμα 2-3 ημερών. Σε περίπτωση που απαιτείται έντονη άρση βάρους τότε θα πρέπει να απέχουμε 15-30 ημέρες για να αποφύγουμε τον κίνδυνο υποτροπής.

Πόσο κοστίζει η επέμβαση βουβωνοκήλης?

Το κόστος εξαρτάται από το είδος ασφάλειας του ασθενούς καθώς και το είδος πλέγματος που θα χρησιμοποιηθεί. Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση έχει υψηλότερο κόστος σε σχέση με την ανοιχτή προσέγγιση.

Πόσο καιρό χρειάζεται για να προγραμματίσω μια επέμβαση βουβωνοκήλης?

Ο προγραμματισμός είναι άμεσος και η επέμβαση μπορεί να γίνει ακόμη και την επομένη της κλινικής εξέτασης.

Πώς προκαλείται;

Η βουβωνοκήλη προκαλείται από αιτίες όπως:

 1. Κάπνισμα
 2. Παχυσαρκία και κακή διατροφή
 3. Οικογενειακό ιστορικό
 4. Χειρωνακτική εργασία, άρση πολλών βαρών ή χρόνιος βήχας
 5. Πολλαπλές κυήσεις κλπ.
Ποια συμπτώματα παρουσιάζει η βουβωνοκήλη;
 1. Πόνος στη κοιλιά
 2. Αίσθημα βάρους και δυσφορίας
 3. Εμφάνιση εξογκώματος
Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η καταγραφή ιστορικού είναι τα πρώτα στάδια της διάγνωσης και αν χρειαστεί περαιτέρω έλεγχος, πραγματοποιείται υπέρηχος ή μαγνητική.

Ποια είναι η θεραπεία της βουβωνοκήλης;

Η αντιμετώπιση πραγματοποιείται μόνο με χειρουργική επέμβαση και όχι συντηρητικά. Όσον αναφορά το χειρουργείο, μπορεί να γίνει είτε με τομή στη βουβωνική χώρα , ανάταξη της κήλης και τοποθέτηση πλέγματος πάνω από τους μύες είτε λαπαροσκοπικά.

Ποια μέθοδος προτιμάται και γιατί;

Οι περισσότεροι ασθενείς πλέον επιλέγουν την λαπαροσκοπική τεχνική. Αυτό οφείλεται στα εξής πλεονεκτήματα: μείωση μετεγχειρητικού πόνου, γρηγορότερη επιστροφή στην καθημερινότητα, καλαίσθητο αποτέλεσμα, ελάχιστες πιθανότητες υποτροπής.

Links:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/inguinal-hernia/symptoms-causes/syc-20351547

https://www.healthline.com/health/inguinal-hernia

https://www.nhs.uk/conditions/inguinal-hernia-repair/