Η σημασία της φθοροσκόπησης στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η σημασία της φθοροσκόπησης στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Κατά γενική ομολογία η Λαπαροσκόπηση αποτελεί την σημαντικότερη εξέλιξη στον τομέα της Χειρουργικής τα τελευταία χρόνια. Επεμβάσεις πραγματοποιούνται πλέον ανώδυνα, με μικρότερη νοσηλεία και ταχύτερη επάνοδο στις δραστηριότητές μας.

Όμως, με την εξέλιξη της τεχνολογίας καινούργιες εφαρμογές έρχονται στην επιφάνεια που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την λαπαροσκοπική χειρουργική. Μια καινούργια τεχνική είναι η φθοροσκόπηση ( fluorescence ) η οποία μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τον χειρουργό στη διαδικασία της λαπαροσκόπησης. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης γίνεται ενδοφλέβια έκχυση πράσινης ινδοκυανίνης ( ICG ) . Οι οθόνες τελευταίας τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε ειδική λειτουργία απεικόνισης φθορισμού ( fluorescence ) όπου ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να βλέπει χρωματισμένα και να ξεχωρίζει πλήρως λεπτές ανατομικές δομές και ιστούς όπως οι λεμφαδένες και αγγεία. Αυτό έχει τεράστια σημασία στις επεμβάσεις εντέρου και πρωκτού καθώς :

  • Στις λαπαροσκοπικές ογκολογικές επεμβάσεις χρωματίζονται οι λεμφαδένες και γίνεται σωστός ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός
  • Μετά την αφαίρεση του τμήματος του εντέρου πραγματοποιείται αναστόμωση του υπολοίπου τμήματος και μέσω της φθοροσκόπησης φαίνεται πλήρως η αιμάτωση στην αναστόμωση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η ελαττωμένη αιμάτωση της αναστόμωσης μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη μετεγχειρητικά και να προκαλέσει σημαντικές επιπλοκές στον ασθενή

Σε διάφορες μελέτες έγινε σύγκριση λαπαροσκοπικών κολεκτομών με χρήση  ή όχι φθοροσκόπησης. Φάνηκε ότι η ομάδα ατόμων που χειρουργήθηκε με τη βοήθεια φθοροσκόπησης είχε ελαφρώς μικρότερο ποσοστό ρήξης της αναστόμωσης.

Η φθοροσκόπηση λοιπόν αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό όπλο στα χέρια του χειρουργού όπου μέσω της λαπαροσκόπισης μπορεί να απεικονίσει με λεπτομέρεια ιστούς και δομές που σε καμιά άλλη περίπτωση δεν θα ήταν εφικτό.

Link:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30511261/

https://bmcsurg.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12893-020-00745-4

https://www.hindawi.com/journals/grp/2013/290634/