Λαπαροσκοπική – Ρομποτική χειρουργική

Κυρίτσης - Λαπαροσκοπική

Η Λαπαροσκοπική χειρουργική μπορεί να χαρακτηριστεί ως η σημαντικότερη εξέλιξη στη Γενική Χειρουργική στον 20ο αιώνα. Σε αντίθεση με την κλασική ανοιχτή χειρουργική όπου οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται μέσω μεγάλων τομών στην κοιλιακή χώρα, στη λαπαροσκόπηση πραγματοποιούμε τις επεμβάσεις μέσω πολύ μικρών τομών με τη βοήθεια τηλεσκοπίου και ειδικών χειρουργικών εργαλείων. Η λαπαροσκόπηση πήρε το όνομά της από την κάμερα ( λαπαροσκόπιο ) που χρησιμοποιούμε μέσα στην κοιλιακή χώρα. Στην αρχή της επέμβασης φουσκώνουμε την κοιλιά με διοξείδιο του άνθρακα έτσι ώστε αυτή να αποκτήσει τον κατάλληλο χώρο δίνοντάς μας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε την χειρουργική επέμβαση. Με τη χρήση του τηλεσκοπίου βλέπουμε τα εσωτερικά όργανα σε μεγέθυνση σε οθόνη με υψηλή ανάλυση, ενώ με τα ειδικά διαμορφωμένα εργαλεία που εισέρχονται στην κοιλιακή χώρα από μικρές οπές πραγματοποιούμε την επέμβαση. Για τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις είναι απαραίτητη η γενική αναισθησία του ασθενούς και θεωρείται πλέον η λαπαροσκόπηση μια διαδικασία εξίσου ασφαλής με την ανοιχτή επέμβαση.

Τα προηγούμενα χρόνια η λαπαροσκόπηση χρησιμοποιούνταν σε απλές γυναικολογικές επεμβάσεις και σε επεμβάσεις χολοκυστεκτομής στον τομέα της Γενικής Χειρουργικής. Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής έναντι της κλασικής ανοιχτής χειρουργικής γρήγορα κρίθηκαν ως εντυπωσιακά από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική υπήρξε αλματώδης και πλέον σε όλα τα εξειδικευμένα κέντρα στο εξωτερικό εφαρμόζεται ως πρώτη επιλογή σε μεγάλο φάσμα επεμβάσεων, τόσο απλών όσο και εξειδικευμένων. Πλέον ,όλο και πιο πολύπλοκες επεμβάσεις τείνουν να πραγματοποιούνται λαπαροσκοπικά με μεγάλο όφελος για τον ασθενή. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει ιδιαίτερα καθώς χρησιμοποιούνται οθόνες 3D ( τρισδιάστατη όραση ) με ιδιαίτερη υψηλή ευκρίνεια δίνοντας τη δυνατότητα στο Χειρουργό να πραγματοποιεί πολύ λεπτές κινήσεις. Η επανάσταση της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής άλλαξε τον τομέα της Γενικής Χειρουργικής προς το καλύτερο. Όμως, πρέπει να τονιστεί ότι η Λαπαροσκοπική μέθοδος απαιτεί μακροχρόνια εκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα, ώστε να μπορεί ο Χειρουργός μετά από υψηλή εξειδίκευση να πραγματοποιεί Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Τα πλεονεκτήματα της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής είναι εντυπωσιακά:

  • Μικρές χειρουργικές τομές
  • Γρήγορη ανάρρωση και ταχεία επάνοδο στην εργασία
  • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου
  • Μικρότερη απώλεια αίματος και λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές
  • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικών κηλών

Είναι εύκολα λοιπόν αντιληπτό ότι σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική η λαπαροσκόπηση υπερτερεί σημαντικά και στη σημερινή εποχή θεωρείται επέμβαση εκλογής στην αντιμετώπιση σχεδόν όλων των χειρουργικών παθήσεων.

Ο ιατρός Κυρίτσης Αλέξανδρος έχει εκπαιδευτεί στον τομέα της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στα κορυφαία Νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου ¨King’s College Hospital London¨, ¨Manchester Royal Infirmary¨ και ¨Chesterfield Royal Hospital¨.

Τα τελευταία χρόνια έχει βρει απήχηση και η Ρομποτική Χειρουργικη, που ουσιαστικά αποτελεί μια εξέλιξη της Λαπαροσκοπικής χειρουργικής . Η ρομποτική χειρουργική πραγματοποιείται μέσω των ίδιων τομών που έχουμε στη λαπαροσκοπική χειρουργική αλλά ο χειρισμός των εργαλείων γίνεται με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος. Αυτό δίνει τεράστια ακρίβεια και ελευθερία κινήσεων στα εργαλεία του χειρουργού σε σχέση με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Επίσης, η εικόνα μέσω του ρομποτικού συστήματος είναι τρισδιάστατη και καλύτερης ευκρίνειας σε σχέση με τη εικόνα της λαπαροσκόπησης. Το μειονέκτημα της Ρομποτικής χειρουργικής έναντι της Λαπαροσκοπικής είναι το υψηλότερο κόστος των επεμβάσεων. Ο ιατρός Κυρίτσης Αλέξανδρος, Γενικός Χειρουργός, εκπαιδεύτηκε στη Ρομποτική Χειρουργική στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center της Νέας Υόρκης, που αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο Ρομποτικής Χειρουργικής παγκοσμίως.

Οι κύριες επεμβάσεις που πραγματοποιούνται Λαπαροσκοπικά και Ρομποτικά είναι οι ακόλουθες: