ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΑ ​

Πρωκτολογία

Οι πρωκτολόγοι είναι Γενικοί Χειρουργοί οι οποίοι ασχολούνται και θεραπεύουν παθήσεις του παχέος εντέρου και του πρωκτού. Στην πραγματικότητα ο όρος « πρωκτολόγος » είναι ελαφρώς παρωχημένος. Στη σημερινή εποχή οι συγκεκριμένοι χειρουργοί αποκαλούνται χειρουργοί παχέος εντέρου – πρωκτού ( colorectal surgeons ).  Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκαλείται κάποιος γενικός χειρουργός πρωκτολόγος είναι να έχει εκπαιδευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εξειδικευμένο κέντρο παχέος εντέρου – πρωκτού όπου ασχολείται αποκλειστικά με παθήσεις του συγκεκριμένου τομέα. Τέτοια κέντρα δεν υπάρχουν δυστυχώς στην Ελλάδα και η απαραίτητη εκπαίδευση μπορεί να αποκτηθεί μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

Οι πρωκτολόγοι λοιπόν είναι χειρουργοί που ασχολούνται και αντιμετωπίζουν κυρίως τις παρακάτω παθήσεις:

Οι πρωκτολόγοι λοιπόν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για να πραγματοποιούν τα παρακάτω:

Οι πρωκτολόγοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για να πραγματοποιούν εξειδικευμένες τεχνικές ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής για την αντιμετώπιση διάφορων παθήσεων. Έτσι, μέσω λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής μπορούν να πραγματοποιήσουν μεγάλες επεμβάσεις όπως κολεκτομές σε περίπτωση καρκίνου του εντέρου με το ίδιο ογκολογικό αποτέλεσμα που προσφέρει η ανοιχτή χειρουργική. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν σε όλες τις προηγμένες  χώρες του εξωτερικού τέτοιου είδους επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά από πρωκτολόγους.

Ιατρική επίσκεψη σε κάποιο πρωκτολόγο θα πρέπει να κάνουν ασθενείς που πάσχουν από τα παρακάτω συμπτώματα: