Τρισδιάστατη όραση ( 3D ) στη λαπαροσκόπηση

3D στη λαπαροσκόπηση

 

Η είσοδος της λαπαροσκόπησης στον τομέα των επεμβάσεων άλλαξε ριζικά τον τομέα της χειρουργικής τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί αναμφισβήτητα την μεγαλύτερη εξέλιξη στον τομέα της χειρουργικής τον τελευταία αιώνα. Μέσω της λαπαροσκόπησης πραγματοποιούνται πλέον επεμβάσεις με μικρές τομές έχοντας άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και η ανάρρωση του ασθενούς ταχύτατη επιτρέποντας την άμεση επιστροφή του στις δραστηριότητές του. Η απώλεια αίματος μέσω της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι πολύ μικρότερη έναντι της ανοιχτής προσέγγισης ενώ και οι μετεγχειρητικές κήλες ελαχιστοποιούνται. Ο χρόνος νοσηλείας είναι σημαντικά μικρότερος στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις κάτι που μειώνει και το συνολικό κόστος νοσηλείας.

Στη σημερινή εποχή, με την εξέλιξη της λαπαροσκόπισης και την εμπειρία των χειρουργών με την πάροδο των ετών πλέον πραγματοποιούνται πολύπλοκες επεμβάσεις μέσω λαπαροσκόπησης έχοντας το ίδιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα με την ανοιχτή χειρουργική. Επεμβάσεις για καρκίνο έχουν το ίδιο ογκολογικό αποτέλεσμα στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού γεγονός που δίνει στη λαπαροσκόπηση μεγάλο προβάδισμα έναντι της ανοιχτής χειρουργικής.

Με την διαρκή εξέλιξη στην τεχνολογία καινούργιες εφαρμογές έρχονται στην επιφάνεια που συμβάλλουν στην εξέλιξη και διαρκή βελτίωση της λαπαροσκόπησης. Μία από αυτές είναι η είσοδος της τρισδιάστατης όρασης ( 3D ) στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Στη διαδικασία της λαπαροσκόπησης εισάγουμε μια κάμερα από μια μικρή τομή στο εσωτερικό της κοιλιάς και ο χειρουργός βλέπει το αποτέλεσμα σε μια οθόνη στο χειρουργείο. Μέχρι πρόσφατα η απεικόνιση ήταν δισδιάστατη. Αυτό αρκετές φορές δυσκολεύει τον χειρουργό καθώς δεν έχει την αίσθηση του “βάθους” κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η είσοδος της τρισδιάστατης όρασης έρχεται να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ο χειρουργός φορά ειδικά γυαλιά κατά της διάρκεια του χειρουργείου. Όταν το επιθυμεί οι τελευταίας τεχνολογίας οθόνες τίθενται σε λειτουργία 3D και ο χειρουργός βλέπει πλέον τρισδιάστατα μέσω των ειδικών γυαλιών.

Έτσι, τα όργανα και οι δομές στο εσωτερικό της κοιλιάς απεικονίζονται τρισδιάστατα με μεγάλες λεπτομέρειες και ταυτόχρονη αίσθηση του βάθους διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό τον χειρουργό να ολοκληρώσει την επέμβαση με μεγαλύτερη ασφάλεια.

 

 

Διάφορες μελέτες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια συγκρίνοντας τα αποτελέσματα 2D λαπαροσκόπησης έναντι 3D λαπαροσκόπησης. Στις μελέτες αυτές ίδιος αριθμός ατόμων χειρουργήθηκε  σε παρόμοιες επεμβάσεις με 2D λαπαροσκόπηση και 3D λαπαροσκόπηση. Έτσι, διαπιστώθηκε πως η ομάδα που χειρουργήθηκε με 3D τεχνική είχε λιγότερες επιπλοκές ενώ και η διάρκεια της επέμβασης ήταν μικρότερη. Τα αποτελέσματα λοιπόν της τρισδιάστατης όρασης στη λαπαροσκόπηση κρίθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά και αυτό ώθησε τις εταιρείες στη μαζική παραγωγή οθονών και καμερών τρισδιάστατης όρασης γεγονός που μείωδε σημαντικά και το κόστος των συγκεκριμένων μηχανημάτων.

 

Η λαπαροσκόπηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό όπλο

Συνοπτικά, η τρισδιάστατη όραση στη λαπαροσκόπηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια του χειρουργού μέσω της οποίας μπορεί να απεικονίσει με σημαντική λεπτομέρεια ανατομικές δομές και ιστούς έχοντας και την ταυτόχρονη αίσθηση του βάθους ολοκληρώνοντας την επέμβαση ταχύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

 

Links

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5485803/

http://ales.amegroups.com/article/view/4099/4948

https://www.bbraun.com/en/products-and-therapies/laparoscopic-surgery/3d-technology-in-laparoscopy/3d-versus-2d-laparoscopy.html