Κήλη Spiegel

Η κήλη Spiegel ή σπιγγέλειος κήλη αποτελεί μια από τις πλέον σπάνιες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος. Μάλιστα, αποτελεί μόλις το 1-2% όλων των κηλών και αφορά κατά βάση γυναίκες ηλικίας μεταξύ 40-80 ετών. Παρουσιάζεται στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα, κάτω από τον ομφαλό. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, εκδηλώνεται με οξύ πόνο ο οποίος εντοπίζεται στο σημείο της κήλης. Ο πόνος αυτός ενδέχεται να επιδεινώνεται κατά την κίνηση. Η ύπαρξη της κήλης Spiegel θα πρέπει να διερευνάται σε περίπτωση που παρουσιάζεται εντοπισμένο κοιλιακό άλγος διότι, παρά το μικρό της μέγεθος, παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά περίσφιξης.

Κήλη Spiegel – Παράγοντες κινδύνου

Η θέση εντοπισμού της κήλης Spiegel είναι το πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα, στην ανατομική θέση της περιτονίας Spiegel. Αυτή η περιτονία σχηματίζεται στο όριο διασταύρωσης του κάτω τμήματος του ορθού κοιλιακού μυός με τον σύστοιχο έξω λοξό και τον εγκάρσιο κοιλιακό μυ. Στο σημείο αυτό εντοπίζονται οπές μέσω των οποίων διέρχονται νεύρα και αγγεία όπως οι κλάδοι της κάτω επιγάστριας αρτηρίας.

Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της κήλης Spiegel είναι:

 • Παχυσαρκία
 • Πολλαπλές εγκυμοσύνες
 • Χρόνια αποφρακτική πλευμονοπάθεια
 • Απότομη απώλεια βάρους
 • Τραύματα του κοιλιακού τοιχώματος
 • Χρόνια δυσκοιλιότητα

Τι συμπτώματα παρουσιάζει η κήλη Spiegel;

Τα συμπτώματα της κήλης Spiegel μπορεί να ποικίλλουν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένα άτομα με κήλη Spiegel μπορεί να μην εμφανίσουν συμπτώματα μέχρι η κήλη να γίνει μεγαλύτερη ή πιο σοβαρή. Ωστόσο, τα κοινά συμπτώματα της κήλης Spiegel μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Διόγκωση στην κάτω κοιλιακή χώρα
 • Πόνο ή δυσφορία, ιδίως κατά την κίνηση
 • Ναυτία ή εμετό
 • Δυσκοιλιότητα
 • Αίσθημα πίεσης ή πληρότητας στην κοιλιά

Διάγνωση κήλης Spiegel

Για τη διάγνωση της κήλης Spiegel γίνεται λήψη του ιστορικού και κλινική εξέταση του ασθενούς. Ειδικότερα σε γυναίκες μέσης ηλικίας και άνω, ο Χειρουργός πρέπει να είναι υποψιασμένος διότι συχνά υπάρχει σύγχυση με την ομφαλοκήλη. Οι κυριότερες απεικονιστικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της διάγνωσης είναι η σπειροειδής αξονική τομογραφία και το υπερηχογράφημα του κοιλιακού τοιχώματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διάγνωση μιας τέτοιου είδους κήλης δεν είναι πάντα σαφής, ιδιαίτερα σε παχύσαρκα άτομα. Όταν πρόκειται για τέτοιες περιπτώσεις, το διαγνωστικό μέσο εκλογής είναι η λαπαροσκόπηση.

Πώς αντιμετωπίζεται η κήλη Spiegel;

Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την μόνη αποτελεσματική μέθοδο θεραπείας για την κήλη Spiegel. Ο χρόνος που διαρκεί η επέμβαση καθορίζεται βάσει των συμπτωμάτων, του μεγέθους της κήλης καθώς επίσης και του αυξημένου κινδύνου περίσφιξης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο κηλικός σάκος περιέχει έντερο. Όταν υπάρχει περίσφιξη της κήλης ή πρόκειται για κήλη μη ανατασσόμενη, η άμεση χειρουργική αντιμετώπιση κρίνεται απαραίτητη.

Ενδείκνυται βελτίωση της γενικότερης υγείας προεγχειρητικά σε περιστατικά ασθενών με:

 • αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη
 • δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο του 40
 • χρόνια και έντονη τη συνήθεια του καπνίσματος

Η επέμβαση για την αποκατάσταση της κήλης Spiegel, πραγματοποιείται είτε με ανοιχτή είτε με λαπαροσκοπική μέθοδο. Σε περιπτώσεις που πρόκειται για μεγάλη κήλη, υπάρχει περίσφιξη ή δυσκολία εισαγωγής του λαπαροσκοπίου μέσα στην κοιλία, η ανοιχτή μέθοδος αποτελεί τη μέθοδο εκλογής. Η λαπαροσκοπική επέμβαση χρησιμοποιείται σε κάθε άλλη περίπτωση καθώς παρουσιάζει πληθώρα πλεονεκτημάτων. Για την διεξαγωγή της επέμβασης, χρησιμοποιείται γενική νάρκωση. Μετά την επέμβαση, ο ασθενής μπορεί να κινηθεί την ίδια ημέρα και να αρχίσει να τρέφεται από το στόμα.

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση – Πλεονεκτήματα

Για την αποκατάσταση της κήλης Spiegel προτείνεται κατά βάση η λαπαροσκοπική μέθοδος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Πραγματοποιείται με διακοιλιακή είσοδο κατά την οποία επιτρέπεται στον Χειρουργό να έχει μια πολύ καθαρή εικόνα στο εσωτερικό της κοιλιάς.

Ανάμεσα στα κύρια πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης ως μέσο αντιμετώπισης της κήλης Spiegel συγκαταλέγονται:

 • Ημερήσια νοσηλεία
 • Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς
 • Ταχύτερη ανάρρωση
 • Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα και εργασία

Σε περίπτωση που παρουσιάζετε σημάδια κήλης Spiegel, επικοινωνήστε άμεσα με τον Γενικό Χειρουργό Δρ. Αλέξανδρο Κυρίτση για άμεση και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματός σας.

Η κήλη spiegel είναι αποτέλεσμα αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης και οι παράγοντες κινδύνου είναι οι εξής:

 • Αυξημένο σωματικό βάρος
 • Χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Απότομη απώλεια βάρους
 • Τραύμα στο κοιλιακό τοίχωμα
 • Πολλαπλές κυήσεις

 

Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που δεν εμφανίζουν κάποιο σύμπτωμα. Εάν, όμως, η κήλη είναι μεγάλη μπορεί να εμφανιστούν τα εξής συμπτώματα:

 • Διόγκωση
 • Τάση προς έμετο
 • Δυσκοιλιότητα
 • Πόνος στην περιοχή
 • Αίσθημα πληρότητας στην κοιλιά

 

Η διάγνωση της κήλης γίνεται μετά την κλινική εξέταση και τη λήψη απεικονιστικών εξετάσεων που συμβάλουν στην επιβεβαίωση της κήλης Spiegel. Οι απεικονιστικές εξετάσεις περιλαμβάνουν υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία.

 

Η θεραπεία της κήλης Spiegel περιλαμβάνει τη χειρουργική επέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, η επέμβαση γίνεται λαπαροσκοπικά ή μέσω της ανοιχτής επέμβασης.

 

Διότι διαθέτει πληθώρα πλεονεκτημάτων όπως είναι τα εξής:

 • Δεν απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο και στην περίπτωση που απαιτηθεί θα διαρκέσει 1 ημέρα
 • Ταχεία ανάρρωση
 • Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα