Oμφαλοκήλη

Τι είναι η ομφαλοκήλη;

Με τον όρο ομφαλοκήλη εννοούμε την προβολή περιεχομένου της κοιλιάς (έντερο ή λίπος) μέσω ενός χάσματος (τρύπας) του κοιλιακού τοιχώματος στην περιοχή του ομφαλού. Ειδικότερα,  η κήλη που εντοπίζεται μέχρι 3cm άνωθεν ή κάτωθεν του ομφαλού ονομάζεται ομφαλοκήλη.

Συνηθέστερα συναντάται σε βρέφη και μικρές ηλικίες. Όμως, η ομφαλοκήλη εμφανίζεται και στους ενήλικες, όπου αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή μορφή κήλης μετά τη βουβωνοκήλη. Αποτελεί το 6-14% όλων των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος και εμφανίζεται συνηθέστερα στις γυναίκες.

Ποια είναι τα αίτια εμφάνισής της;

Μια ομφαλοκήλη μπορεί να δημιουργηθεί εξαιτίας των παρακάτω αιτιών:

 • Παχυσαρκία
 • Πολλαπλές γκυμοσύνες
 • Επίμονος βήχας
 • Έντονη άρση βάρους
 • Έντονη χειρωνακτική εργασία
 • Ασκίτης(παρουσία ενδοκοιλιακού υγρού)

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση της ομφαλοκήλης;

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αρκεί η κλινική εξέταση από Γενικό Χειρουργό, για να θέσει τη διάγνωση της ομφαλοκήλης. Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία ή θέλουμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το μέγεθος της κήλης προχωρούμε σε υπερηχογράφημα της περιοχής, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις πραγματοποιούμε αξονική τομογραφία.

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται η ομφαλοκήλη;

Τα συμπτώματα της ομφαλοκήλης ποικίλουν. Πολλές φορές είναι ασυμπτωματική και ο ασθενής παρατηρεί απλώς μια μάζα (ογκίδιο) στην περιοχή του ομφαλού, η οποία μπαινοβγαίνει συχνά.

Συχνά η ομφαλοκήλη αρχίζει να προκαλεί πόνο στην περιοχή και γίνεται ευαίσθητη στην ψηλάφηση. Σε πιο προχωρημένα στάδια ενδέχεται να στραγγαλιστεί το περιεχόμενο της κήλης.

Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής να παρουσιάζει εμέτους και αναστολή αποβολής κοπράνων και αερίων. Η τελευταία είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη που χρήζει άμεσης χειρουργικής παρέμβασης, καθώς κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς.

Πώς αντιμετωπίζεται η ομφαλοκήλη;

Για την ομφαλοκήλη δεν υπάρχει συντηρητική αντιμετώπιση. Η μόνη θεραπεία είναι η χειρουργική αποκατάσταση. Ειδικές ζώνες που χρησιμοποιούνται για να προφυλάξουν την πρόπτωση της κήλης δεν ωφελούν. Οι ζώνες αυτές  δεν προστατεύουν και ταυτόχρονα δυσκολεύουν το μετέπειτα χειρουργείο, προκαλώντας συμφύσεις στην περιοχή.

Από τη στιγμή που τεθεί η διάγνωση της ομφαλοκήλης, τότε η ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η προγραμματισμένη χειρουργική αποκατάσταση. Μια ενδεχόμενη καθυστέρηση του χειρουργείου μπορεί να προκαλέσει διόγκωση της κήλης και μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής, όταν αποκατασταθεί χειρουργικά.

Παράλληλα, αν η ομφαλοκήλη μετατραπεί σε περισφιγμένη, τότε το χειρουργείο γίνεται πιο επικίνδυνο για τον ασθενή και τα ποσοστά υποτροπής είναι μεγαλύτερα. Η επέμβαση για την αποκατάσταση της ομφαλοκήλης γίνεται με δύο τρόπους:

 • Με τομή στην περιοχή της ομφαλοκήλης και ανάταξη της κήλης. Το χάσμα (τρύπα) σε περίπτωση που είναι μικρότερο των 2 cm μπορεί απλώς να ραφτεί με ειδικές τεχνικές, ενώ σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο απαιτείται η τοποθέτηση πλέγματος για την αποκατάσταση της κήλης. Ανάλογα με το μέγεθος της κήλης και την προτίμηση του χειρουργού το πλέγμα μπορεί να το τοποθετηθεί ενδοπεριτοναϊκά, προπεροτοναϊκά ή και εξωπεριτοναϊκά.
 • Επέμβαση εκλογής είναι η λαπαροσκοπική αποκατάσταση. Σε όλα τα εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της ομφαλοκήλης έχει καθιερωθεί και έχει αντικαταστήσει την κλασική ανοιχτή προσέγγιση.

Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω τριών μικρών οπών διαμέτρου 0,3-1εκ. Αρχικά, ανατάσσεται η κήλη και στη συνέχεια τοποθετείται ειδικό πλέγμα διπλής όψεως για την ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος και την αποφυγή υποτροπής. Η επέμβαση είναι ανώδυνη, αναίμακτη και ο ασθενής εξέρχεται την ίδια ή την επόμενη μέρα από την κλινική. Τέλος, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής αποκατάστασης ομφαλοκήλης

Η  λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι της ανοικτής επέμβασης. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι τα παρακάτω:

 • Σημαντικά μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος.
 • Ταχύτερη ανάρρωση και άμεση επάνοδο στην εργασία και στις καθημερινές δραστηριότητες μετά από την επέμβαση.
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς αποφεύγονται οι μεγάλες τομές.
 • Χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής έναντι της ανοιχτής μεθόδου σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.

Ο Γενικός Χειρουργός Αλέξανδρος Κυρίτσης διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στην αντιμετώπιση όλων των ειδών των κηλών. Ο ιατρός έχει μετεκπαιδευτεί στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική και έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πολλές επεμβάσεις αποκατάστασης κηλών. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας.