Ορθοπηξία

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΘΟΠΗΞΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΟΡΘΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΚΗΛΗ


Με τον όρο πρόπτωση ορθού εννοούμε την προβολή ( έξοδο ) του  τελικού τμήματος του παχέος εντέρου από τον πρωκτό. Εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας και σε αυτές με πολλαπλούς τοκετούς.
Η πρόπτωση του ορθού μπορεί να είναι ασυμπτωματική αλλά μπορεί και να προκαλεί πόνο, αιμορραγία, ακράτεια κοπράνων και αερίων. Η διάγνωση της νόσου τίθεται με την κλινική εξέταση σε συνδυασμό με διάφορες εξετάσεις ( κολονοσκόπηση, διάβαση παχέος εντέρου, μαγνητική τομογραφία και αφοδευσιογράφημα ). Καθώς η αιτιολογία της νόσου είναι ουσιαστικά η αδυναμία των μυών του πυελικού εδάφους η πρόπτωση του ορθού ενδέχεται να συνυπάρχει με πρόπτωση της μήτρας και της ουροδόχου κύστεως. 
Η θεραπεία εκλογής είναι η Λαπαροσκοπική ορθοπηξία. Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μικρών οπών διαμέτρου 0,5-1cm και το ορθό καθηλώνεται στην λεκάνη. Η καθήλωση μπορεί να γίνει είτε με απλές ραφές είτε με τη χρησιμοποίηση πλέγματος. Ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική την επόμενη ημέρα.
Σε περίπτωση που ο ασθενής είναι επιβαρυμένος με διάφορα προβλήματα υγείας τότε εφαρμόζουμε τεχνικές λιγότερο επεμβατικές με διαπρωκτική προσπέλαση όπως η επέμβαση Altemeier και η επέμβαση Delorme. Οι τεχνικές αυτές βέβαια έχουν μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπής της νόσου.


Με τον όρο ορθοκήλη εννοούμε την προβολή ( έξοδο ) του τελικού τμήματος του παχέος εντέρου από τον κόλπο. Συνήθως παρατηρείται σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας και ειδικά σε αυτές με πολλαπλούς τοκετούς. Οφείλεται σε χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους και μπορεί να συνυπάρχει με πρόπτωση μήτρας και πρόπτωση ουροδόχου κύστεως. Το κύριο σύμπτωμα είναι η αίσθηση του ξένου σώματος μέσα στον κόλπο ενώ παράλληλα μπορεί να εμφανιστούν και διαταραχές στις κενώσεις.
Η θεραπεία εκλογής είναι η Λαπαροσκοπική ορθοπηξία , με την οποία καθηλώνουμε το ορθό στην λεκάνη.