Ενδοπεριτοναϊκή (TAPP) ή εξωπεριτοναϊκή (TEP) λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης;

Ενδοπεριτοναϊκή ( TAPP ) ή εξωπεριτοναϊκή ( TEP ) λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης

Η επέμβαση βουβωνοκήλης αποτελεί το πιο συνηθισμένο χειρουργείο στον τομέα της γενικής χειρουργικής. Είναι γεγονός ότι πάνω από 20 εκατομμύρια επεμβάσεις αποκατάστασης βουβωνοκήλης πραγματοποιούνται παγκόσμια κάθε έτος. Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης αποτελεί πλέον τη μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης λόγω της πληθώρας πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει συγκριτικά με την ανοιχτή τομή.

Με τον όρο βουβωνοκήλη εννοείται η προβολή περιεχομένου της κοιλιάς από μια τρύπα στη βουβωνική περιοχή, είτε δεξιά είτε αριστερά. Η βουβωνοκήλη είναι μια κατάσταση η οποία ταλαιπωρεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εντοπίζεται στους άνδρες.

Γιατί είναι απαραίτητη η άμεση αποκατάσταση της βουβωνοκήλης;

Από τη στιγμή που τεθεί η διάγνωση επιβάλλεται η ιατρική αποκατάστασή της το συντομότερο δυνατόν για την αποφυγή δυσάρεστων επιπλοκών. Η διάγνωση της βουβωνοκήλης μπορεί να γίνει είτε κλινικά είτε με απεικονιστική εξέταση (υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία).

Αν μια βουβωνοκήλη αφεθεί χωρίς χειρουργική θεραπεία μπορεί να προκύψει ακόμη και περίσφιξη εντέρου με συνέπεια τη ταχύτατη νέκρωσή του. Πρόκειται για μια από τις πιθανές επιπλοκές η οποία όμως μπορεί να αποβεί άκρως επικίνδυνη που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ζωής. Επομένως, κάθε βουβωνοκήλη που διαγιγνώσκεται πρέπει να προγραμματίζεται για χειρουργική αποκατάσταση άμεσα.

Τι καινοτομίες φέρει η λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης;

Μέχρι πριν μερικά χρόνια η χειρουργική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης πραγματοποιούνταν με:

  1. τομή άνωθεν της βουβωνικής περιοχής
  2. ανάταξη της κήλης
  3. τοποθέτηση πλέγματος από πάνω

Είναι μια επέμβαση που έχει καλά αποτελέσματα θεραπείας της βουβωνοκήλης  αλλά είναι επώδυνη και η επιστροφή στην καθημερινότητα αργεί αρκετά. Τα τελευταία χρόνια, με την αλματώδη εξέλιξη στον τομέα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης έγινε η λαπαροσκοπική αποκατάσταση. Τα πλεονεκτήματα έναντι της ανοιχτής τεχνικής είναι σημαντικά.

Η λαπαροσκοπική επέμβαση:

  • είναι ανώδυνη
  • έχει μικρότερα ποσοστά υποτροπής
  • η επιστροφή στις δραστηριότητές μας είναι ταχύτατη
  • άριστο αισθητικό αποτέλεσμα

Πλέον σε όλο τον κόσμο οι βουβωνοκήλες αντιμετωπίζονται λαπαροσκοπικά και μόνο σε εξαιρέσεις στρεφόμαστε στην ανοιχτή προσέγγιση.

Εξωπεριτοναϊκή ή ενδοπεριτοναϊκή λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης

Για τη λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης υπάρχουν δύο αναγνωρισμένες τεχνικές:

  1. εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση (TEP)
  2. ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση (TAPP)

Στην ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση εισερχόμαστε λαπαροσκοπικά εντός της περιοχής της κοιλιάς. Αφού δημιουργήσουμε κρημνό περιτοναίου, ανατάσσουμε την κήλη και τοποθετούμε το πλέγμα. Αντίθετα, στην εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση δεν εισερχόμαστε εντός της κοιλιάς. Αντ’ αυτού, μένουμε λαπαροσκοπικά πάνω από το περιτόναιο, γίνεται ανάταξη της κήλης και τοποθέτηση του πλέγματος.

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες συγκρίνοντας τα αποτελέσματα από τις δύο αυτές τεχνικές. Η αποτελεσματικότητα και τα ποσοστά υποτροπής βρέθηκαν παρόμοια στις δύο τεχνικές και καμία δεν φαίνεται να υπερτερεί της άλλης. Η εξωπεριτοναϊκή ( TEP ) αποκατάσταση κρίθηκε ελαφρώς πιο ανώδυνη. Από την άλλη, η ενδοπεριτοναϊκή ( TAPP ) τεχνική φάνηκε να έχει καλύτερα αποτελέσματα στις μεγάλες κήλες.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής αποκατάστασης

Συμπερασματικά, σε όλες τις μελέτες φάνηκε ότι οι δύο αυτές τεχνικές έχουν παρόμοια αποτελέσματα. Η επιλογή έγκειται στην προτίμηση, στην εξοικείωση και στην εκπαίδευση του χειρουργού. Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο αυτές τεχνικές λαπαροσκοπικής αποκατάστασης της βουβωνοκήλης υπερτερούν ξεκάθαρα της ανοιχτής προσέγγισης.

Για τον λόγο αυτό, αποτελούν ξεκάθαρα την επέμβαση εκλογής. Αυτός είναι ο λόγος που πλέον σε όλες τις προηγμένες χώρες η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνοκήλης έχει καθιερωθεί πλήρως και έχει αντικαταστήσει τη χρήση της επέμβασης με ανοιχτή τομή.

Μεγάλο πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης είναι και η αντιμετώπιση βουβωνοκήλης που εμφανίζεται και στις δύο πλευρές μόνο με τρεις μικρές τομές του 0,5 εκ. Αντιθέτως, στην ανοιχτή τεχνική απαιτούνται δύο μεγάλες τομές στις βουβωνικές περιοχές γεγονός που δυσκολεύει ιδιαίτερα την ανάρρωση μετά την επέμβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση της βουβωνοκήλης, επικοινωνήστε με το Γενικό Χειρουργό, Δρ. Αλέξανδρο Κυρίτση. Ο ιατρός έχει μετεκπαιδευτεί στον τομέα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στο παγκοσμίου φήμης νοσοκομειακό κέντρο της Νέας Υόρκης «Memorial Sloan Kettering Cancer Center” και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση κηλών με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους.